Skip to content

Kremacje

Kremacja - proces spopielania ciał Zmarłych, ma bardzo długą tradycję, a z roku na rok przybywa jej zwolenników. Cała procedura wykonywana jest z zachowaniem wszystkich norm etycznych. Nie sprzeciwia się temu Kościół Rzymskokatolicki, co potwierdza Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku kanon 1176 par. 3: „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej”.

Zwłoki poddawane kremacji spopielane są w trumnie ekologicznej drewnianej lub kartonowej, w temperaturze około 1300°C, czas trwania kremacji uwarunkowany jest posturą osoby zmarłej. Następnie prochy zmarłego umieszcza się w urnie, wybranej przez rodzinę i przekazuje pracownikom firmy pogrzebowej, wraz z certyfikatem kremacji zwłok. Urna z prochami, w prosektorium, w komorze chłodniczej, oczekuje na pogrzeb.

Urny mogą być pochowane w każdym grobie tradycyjnym, urnowym murowanym, ziemnym lub w kolumbariach (ściennych niszach urnowych).

Usługa kremacji dokonywana jest w naszej firmie w 12h.