Skip to content

Pogłębianie grobów

Pogłębiamy groby murowane puste oraz groby murowane i ziemne, w których dokonywane były już pochówki, patrz ekshumacje.

Wszelkie decyzje o pogłębieniu może podejmować wyłącznie dysponent grobu. Dysponentem grobu nie musi być osoba która go zakupiła i opłaciła "pokładne" tj. opłata za miejsce grzebalne pod groby na cmentarzach komunalnych należących do miasta Lublina.

Dysponent grobu pustego, albo grobu w którym nie było jeszcze pochówku, zgłaszając się do naszej firmy powinien posiadać fakturę zakupu grobu oraz fakturę opłacenia "pokładnego".

Wszelkie prace związane z grobem można zlecić naszej firmie będąc u nas osobiście, podpisując pełnomocnictwo lub drogą mailową.


Nasza firma oferuje pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do pogłębienia grobu. Przede wszystkim zapewniamy doradztwo przy wypełnianiu wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac. Tego typu pismo wymaga podania numeru akt, lokalizacji grobu, danych wnioskodawcy i osoby pochowanej. Należy również pamiętać, że wszelkie działania związane z wydobywaniem szczątków i zwłok traktuje się jako ekshumację. Z tego powodu pogłębianie grobu odbywa się na wyraźną prośbę uprawnionych osób oraz za pozwoleniem inspektora sanitarnego.