Skip to content

Formalności

Zasiłek ZUS


Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące na pokrycie kosztów pogrzebu w razie śmierci:

  •  ubezpieczonego tj. osoby pobierającej emeryturę lub rentę
  • świadczeniobiorcy tj. emeryta lub rencisty (lub osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania)
  •  członka rodziny ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy.


Aktualna wysokość zasiłku pogrzebowego od 1go marca 2011 r. - 4000,00 zł


Wyrabianie aktów zgonu

W naszej ofercie znajduje się także wyrabianie aktów zgonu, do czego niezbędne jest dostarczenie dowodu osobistego osoby zmarłej i karty zgonu.